Η επιρροή των πολιτικών δυνάμεων στις Νομαρχιακές εκλογές του 2002

Εκτύπωση | Email | Διάδοση |

Οι Νομαρχιακές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου επιβεβαίωσαν την τάση ενίσχυσης του νέου δικομματικού ανατγωνισμού που είχε καταγράψει και το εκλογικό αποτέλεσμα των Βουλευτικών του 2000. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Α’ γύρου, τα δυο κόμματα συγκέντρωσαν ποσοστό περίπου 86%, όσο δηλαδή και στις εθνικές εκλογές. Είναι γεγονός, ότι το διαφορετικό εκλογικό σύστημα, οι κομματικές συμμαχίες που αναπτύσσονται, ανύπαρκτες στις βουλευτικές εκλογές, το φαινόμενο της κομματικής ανυπακοής, αλλά και η πληθώρα των ανεξαρτήτων υποψηφίων που διεκδικούν την εκπροσώπηση της κοινωνίας στη βαθμίδα του νομού, συνιστούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νομαρχιακής ψήφου και στοιχείο διαφοροποίησης των νομαρχιακών από τις εθνικές εκλογές.Αν και η νομαρχιακή επιρροή των πολιτικών δυνάμεων δεν ταυτίζεται με την εθνική (βουλευτική), ούτε πρέπει να αναχθεί ευθέως σε αυτήν, εντούτοις, συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό και μπορεί κάλλιστα να συγκριθεί με τη δεύτερη. Οι νομαρχιακές εκλογές, με σαφώς κρισιμότερο από ό,τι οι δημοτικές θεσμικό αντικείμενο (νομαρχιακή αυτοδιοίκηση) και εξ’ ορισμού μεγαλύτερη πολιτική σημασία, τοποθετούνται εγγύτερα στη βαθμίδα των εθνικών εκλογών και χαρακτηρίζονται εντονότερα από τον κομματικό ανατγωνισμό. Μιλώντας σχηματικά, θα έλεγα κανείς ότι -χωρίς να καθίστανται- τείνου περισσότερο προς τις εκλογές “Α’ τάξεως”.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΜΦΑΣΗ (τεύχος 13, Οκτώβριος/ Νοέμβριος/ Δεκέμβριος 2002, σελ. 42-50)

Ολόκληρη η ανάλυση σε pdf