Δημοσκοπήσεις, «στιγμές» & η τέχνη της φωτογραφίας ή πώς να αποφύγουμε τον παραλογισμό

Εκτύπωση | Email | Διάδοση |

  1. Η εκτίμηση της Public Issue βασίζεται μόνο σε δημοσκοπήσεις
  2. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται για να έχουμε εκλογικές εκτιμήσεις
  3. Η εκτίμηση της Public Issue δεν είναι στάθμιση
  4. Η στάθμιση συνιστά και αυτή εκτίμηση, όχι απαραίτητα την καλύτερη
  5. Η δημοσκόπηση είναι «φωτογραφία μιας στιγμής»
  6. Η φωτογραφία αποτελεί ιστορικό τεκμήριο
  7. Οι παλιές φωτογραφίες έχουν και αυτές την αξία τους
  8. Η «φωτογραφία της στιγμής» 8-13/1/2014, μια εβδομάδα μετά είναι «παλιά» και θεωρείται «μπαγιάτικη»
  9. Η «φωτογραφία της στιγμής» 25-30/5/2012, δύο εβδομάδες μετά δεν είναι «παλιά» και θεωρείται «αποτυχημένη»
  10. Οι «φωτογραφίες των στιγμών» 27/4-2/5/2012 (τελευταία προεκλογική εκλογών Μαΐου) και 11-14/6/2012 (τελευταία προεκλογική εκλογών Ιουνίου), δεν συμφέρουν, άρα «δεν υπάρχουν»