Πολιτικά Κόμματα, ΜΜΕ και Δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα

Εκτύπωση | Email | Διάδοση |

Εισήγηση του

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Το κομματικό φαινόμενο στον 21ο αιώνα», που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου στην Αθήνα στις 13 -14 Ιουνίου 2002. Μία επίκαιρη ανάλυση που αφορά στην ανάπτυξη των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, την σχέση τους με τα κόμματα και τα ΜΜΕ, το ζήτημα της θεσμικής ρύθμισης και άλλα επίκαιρα θέματα ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία.

Η εισήγηση δημοσιευμένη εδώ

Political Parties, Mass Media and Opinion Polls in Greece

A paper by

YIANNIS MAVRIS

presented at the international conference “The political party phenomenon in the 21st century” organized by the Centre for European Constitutional Law-Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation, in Athens, 13-14 June 2002.

The topics discussed include the development of opinion polling in Greece, the relationship of opinion polling with the mass media and the political parties, issues of institutional regulation etc.