Η επιρροή των πολιτικών δυνάμεων στις Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές του 2006

Εκτύπωση | Email | Διάδοση |

Η αποτίμηση της επιρροής των πολιτικών δυνάμεων στις Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές, για να είναι ολοκληρωμένη, οφείλει να περιλάβει και τα δύο επίπεδα της αντιπροσώπευσης. Η ταυτόχρονη διεξαγωγή των Νομαρχιακών εκλογών με τις Δημοτικές / Κοινοτικές,  που καθιερώθηκε με το ΠΔ 30/1996, δυσχεραίνει ως ένα βαθμό τη διακριτή μελέτης τους, καθότι η διερεύνηση των ειδικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι πρώτες, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τις δεύτερες. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις υφίστανται σημαντικές διαφορές. Η ανάδειξη αυτών των διαφορών αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη στην εκλογική ανάλυση.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΜΦΑΣΗ (τεύχος 29, Οκτώβριος/ Νοέμβριος/ Δεκέμβριος 2006, σελ. 128-140)

Ολόκληρη η ανάλυση σε pdf


Not to trust blindly – check demo of 050-696 exam without any price we believe essay helper in eduessayhelper.org that not to trust blindly and we suggest that you should also remember this phrase.