Διευκρινίσεις, σχετικά με τη σχέση των εταιρειών Public Issue και VPRC

Εκτύπωση | Email | Διάδοση |

Σχετικά με τη σχέση των εταιρειών PUBLIC ISSUE και VPRC, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας PUBLIC ISSUE είναι ο κ. Γιάννης Μαυρής, ο οποίος υπήρξε και εκ των ιδρυτών της εταιρείας VPRC ΑΕ. Ο κ. Γιάννης Μαυρής, από το 1995 και μέχρι την παραίτησή του, το Νοέμβριο του 2007 διετέλεσε, διαδοχικά, Διευθυντής πολιτικών ερευνών, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της εταιρείας VPRC. Έκτοτε, στην εν λόγω εταιρεία διατηρεί μόνον τη μετοχική ιδιότητα.
Από το Δεκέμβριο του 2007, διευθύνει και δραστηριοποιείται, αποκλειστικά, μέσω της εταιρείας Public Issue, για τις έρευνες της οποίας και μόνον, φέρει την επιστημονική ευθύνη.

The company is offering hefty discounts on selected albums available free mobile phone spy apps on the store through this sale.