Κράτος και Διαφθορά: Πώς θα κόψουμε τον ομφάλιο λώρο;

Εκτύπωση | Email | Διάδοση |

Εξώφυλλο Κράτος και Διαφθορά: Πώς θα κόψουμε τον ομφάλιο λώρο; Δημοσίευση : 2008 Εκδότης : Έκδοση της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος - Εκδόσεις ΙΑΝΟΣ Μεταφόρτωση του βιβλίου σε μορφή PDF Ζητήστε ένα αντίγραφο της έκδοσης

Κυκλοφορεί η “Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά – 2008” σε έκδοση της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος από τις εκδόσεις ΙΑΝΟΣ “Κράτος και Διαφθορά: Πώς θα κόψουμε τον ομφάλιο λώρο;”
Τα περιεχόμενα του Βιβλίου σε pdf
Η σχετική έρευνα
Η παρουσίαση της έρευνας

But the number write an essay of people who can earn a living gallivanting across the globe in search of artifacts is fairly small.