Κοινοβουλευτική Ομάδα και Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ: πορεία αυτονόμησης, ή αναζήτηση νέας ισορροπίας;

Οι σχέσεις κόμματος και Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν σήμερα τη σημαντικότερη κρίση στη ιστορία τους. Στο κενό που αφήνει η αποχώρηση του Α.Παπανδρέου και με βάση τη συνταγματική πρόβλεψη για την αναπλήρωση της θέσης του πρωθυπουργού, η ΚΟ επιχειρεί την πολιτική της “χειραφέτηση”. Η, μετά το 1981, ενίσχυση της θέσης της, έναντι των άλλων κέντρων κομματικής εξουσίας, οδήγησε σε διατάραξη των εσωκομμα­τικών ισορροπιών και σε μετάλλαξη της διαμορφωμένης, ιστορικά, φυσιογνω­μίας του κόμματος.

Print Friendly, PDF & Email