Κατηγορία : Βιβλία / Αυτοτελείς εκδόσεις

Το 1821 στη Συλλογική Μνήμη

Στην Ελλάδα, ενώ η εθνική ιστορία κατέχει σημαντική θέση στις συζητήσεις και αντιπαραθέσεις του δημοσίου χώρου, δεν αποτελεί συχνά και αντικείμενο ερευνών κοινής γνώμης. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι συλλογικές κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στην ιστορία, δεν έχουν τύχει μέχρι σήμερα αντικείμενο συστηματικής διερεύνησης. Αντίθετα με την εγχώρια υστέρηση, η αξιολόγηση των ιστορικών γεγονότων του…

Περισσότερα [ + ]