Διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο:

  • 01/2008-06/2008

Διδάσκων στο υποχρεωτικό μάθημα: «Θεωρία Πολιτικών Κομμάτων», (Εαρινό εξάμηνο 2008). Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  • 01/2009-06/2009

Διδάσκων στο υποχρεωτικό μάθημα: «Θεωρία Πολιτικών Κομμάτων», (Εαρινό εξάμηνο 2009). Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Print Friendly, PDF & Email