Γιάννης Μαυρής | mavris.gr

Έρευνες Public Issue

Πέμπτη, 03 Ιουλίου 2008

Οι έρευνες της Public Issue, καταγράφουν τις στάσεις της κοινής γνώμης, σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων συνθέτοντας μια συνολική εικόνα για την Ελλάδα του Σήμερα. Πρόκειται για μια σημαντική πηγή δεδομένων κοινής γνώμης η οποία είναι προσπελάσιμη στον καθένα, επαγγελματία, μελετητή ή απλό ενδιαφερόμενο.
Μπορείτε να διαβάσετε κάποιες επιλεγμένες έρευνες στην ενότητα «Ερευνητικό Έργο». Πατώντας σε μια συγκεκριμένη έρευνα θα ανακατευθυνθείτε στο Site της Public Issue για να την διαβάσετε. Ακόμη μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των ερευνών στο Site της Public Issue.

You could also find work in museums, curating or managing full artifacts.