Οι νέοι του καιρού μας. Αξίες, στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής νεολαίας (1997-1999)

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ινστιτούτο V-PRC Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα | 2000 | σελ. 152   Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ινστιτούτο V-PRC συνεργάστηκαν το 1997 και το 1999 στη διενέργεια δύο μεγάλων πανελλαδικών ερευνών με αντικείμενο τις ιδεολογικές στάσεις, τις αντιλήψεις και τις αναζητήσεις της νέας γενιάς. Τα θέματα που αφορούν στη νεολαία…