Το 1821 στη Συλλογική Μνήμη

Συγγραφέας: Γιάννης Μαυρής
Public Issue | 2020

 

 

Στην Ελλάδα, ενώ η εθνική ιστορία κατέχει σημαντική θέση στις συζητήσεις και αντιπαραθέσεις του δημοσίου χώρου, δεν αποτελεί συχνά και αντικείμενο ερευνών κοινής γνώμης. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι συλλογικές κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στην ιστορία, δεν έχουν τύχει μέχρι σήμερα αντικείμενο συστηματικής διερεύνησης.

Αντίθετα με την εγχώρια υστέρηση, η αξιολόγηση των ιστορικών γεγονότων του «εθνικού παρελθόντος» και του ρόλου των προσώπων από την κοινή γνώμη συνιστούν, διεθνώς, μια ευρύτατα διαδεδομένη επιστημονική και δημοσιογραφική πρακτική, που συνεισφέρει στη δημόσια ιστορία (public history).

 

Με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, εκδίδεται ολοκληρωμένα στον παρόντα τόμο, η έρευνα της Public Issue για το 1821.

Η εν λόγω έρευνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά ερευνών κοινής γνώμης, με αντικείμενο την σύγχρονη ελληνική ιστορία, που η εταιρεία έχει καθιερώσει στα ελληνικά δεδομένα. Αποτυπώνει τις επικρατούσες -κατά το χρόνο διεξαγωγής της- κοινωνικές αναπαραστάσεις σχετικά με το κορυφαίο ιστορικό γεγονός. Συνιστά μια «ιδεολογική απογραφή» της συλλογικής μνήμης· δηλαδή των στάσεων και αντιλήψεων της ελληνικής κοινής γνώμης, απέναντι στο ’21, που έχουν διαμορφωθεί και κυριαρχήσει, στον εγχώριο κοινωνικό σχηματισμό, κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες.

 

 

Print Friendly, PDF & Email