Ανατομία του Μακεδονικού Ζητήματος στη Δεκαετία του ’90

Εισαγωγή-Επιμέλεια: Γιάννης Μαυρής
Public Issue | 2018

 

Μια αδημοσίευτη συνέντευξη του Ευάγγελου Κωφού που δόθηκε στον Γιάννη Μαυρή τον Σεπτέμβριο του 1995.
H συνέντευξη του Ευάγγελου Κωφού, που δημοσιεύεται σήμερα για πρώτη φορά ολόκληρη, ηχογραφήθηκε στα τέλη Αυγούστου του 1995, τρεις εβδομάδες πριν από την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Ελλάδας-ΠΓΔΜ (13/9/1995) και μόλις δύο μήνες, μετά την αφυπηρέτησή του από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Η συζήτηση καλύπτει σχεδόν το σύνολο των πτυχών του περίπλοκου προβλήματος της διένεξης της Ελλάδας με την Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο Ε. Κωφός, αξιολογεί κριτικά τις αποφάσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας και επισημαίνει τις χαμένες ευκαιρίες της πρώτης 5ετίας (1991-1995).
Αναλύονται θέματα, όπως η σημασία της διαμάχης για το όνομα και η προϊστορία της, η εξέλιξη των ελληνο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες, η ανάπτυξη του Μακεδονισμού και ο καθοριστικός ρόλος των απόδημων Σλαβομακεδόνων, η σημασία του Συντάγματος και των εθνικών συμβόλων, η διαμάχη σχετικά με την ύπαρξη μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας, το ζήτημα των Αλβανών και της εθνικής συνύπαρξης στα πλαίσια του ανεξάρτητου κράτους. Όπως διαπιστώνει εύκολα ο αναγνώστης, σχεδόν όλα τα ζητήματα που θίγονται, πριν από 23 χρόνια, εξακολουθούν να αποτελούν τους ενεργούς παράγοντες του προβλήματος· γεγονός που αφενός αποδεικνύει το ιστορικό βάθος αυτής της αντιπαράθεσης και αφετέρου ερμηνεύει την ανθεκτικότητά της.

 

Print Friendly, PDF & Email