8 οι βουλευτές της Μεταπολίτευσης και μόνο 4 με προδικτατορική εμπειρία (Ανάλυση για την ανανέωση της Βουλής στη Μεταπολίτευση, 1974-2000)

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (13/5/2000) με τίτλο: “8 οι βουλευτές της Μεταπολίτευσης και μόνο 4 με προδικτατορική εμπειρία”