Μεσαία στρώματα και μισθωτοί χάρισαν τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ (Ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος των Βουλευτικών 2000)

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (15/4/2000) με τίτλο: “Μεσαία στρώματα και μισθωτοί χάρισαν τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ”