Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2009

Εκτύπωση | Email | Διάδοση |

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2009

Η Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα για το έτος 2009 παρουσιάστηκε στην αίθουσα Γεωργίου Καράντζα στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ στις 02/03/2010