Διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

  • 04/2002-05/2002

Διδάσκων στο μάθημα επιλογής: «Κοινή Γνώμη και Δημοσκοπήσεις», (Εαρινό εξάμηνο 2002). Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), Κατεύθυνση: Πολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • 05/2003-06/2003

Διδάσκων στο μάθημα επιλογής: «Κοινή Γνώμη και Δημοσκοπήσεις», (Εαρινό εξάμηνο 2003). Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), Κατεύθυνση: Πολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • 11/2003-02/2004

Διδάσκων στο μάθημα: «Θεωρία και Πρακτική των Πολιτικών Δημοσκοπήσεων», (Χειμερινό εξάμηνο 2003). Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • 05/2004-06/2004

Διδάσκων στο μάθημα επιλογής: «Κοινή Γνώμη και Δημοσκοπήσεις», (Εαρινό εξάμηνο 2004). Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), Κατεύθυνση: Πολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Print Friendly, PDF & Email